شرکت ره نگار گستر کارآفرین

سنسور دمای خودرو

Temperature sensor

یکی از ضرورت های شرکتهای پخش مواد غذایی و دارندگان خودروهای یخچال دار حفظ دمای مناسب یخچال در این نوع ناوگان می باشد. با استفاده از سنسور دما که به دستگاه ردیاب متصل می­شود می توانید در هر لحظه، از درجه دمای درون یخچال خودرو آگاهی یابید.

ابعاد دستگاه بسیار کوچک بوده و قابلیت اندازگیری دماهای بین ۵۰- تا ۱۲۵+ درجه سانتی گراد را دارد. این دستگاه قابلیت نصب بر روی تمامی خودروها و یخچال ها را دارد و در برابر آب و ضربه های در حین حرکت مقاوم است.